OFM

Με πόσους τρόπους δένεται εύκολα ο κόμπος μιας Γραβάτας

How to

Ο κόμπος, δηλαδή ο τρόπος που επιλέγετε να παρουσιάσετε τη γραβάτα σας, αποτελεί ένα προσωπικό μέσο επικοινωνίας του καλοντυμένου άνδρα και ως τέτοιο απαιτεί να του αφιερώσετε χρόνο ανάλογο με το επίπεδο εξοικίωσής σας. Δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, υπολόγισαν ότι υπάρχουν 85 διαφορετικοί τρόποι δεσίματος μιας γραβάτας, ωστόσο είναι πραγματικά μετρημένοι οι κόμποι που χρειάζεται να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί καθημερινά ο σύγχρονος άνδρας.

ξεκινήσετε το δέσιμο της γραβάτας σας, πρέπει να έχετε φορέσει το πουκάμισο και να είναι κουμπωμένα όλα τα κουμπιά του μέχρι επάνω. Ανασηκώστε το κολάρο του πουκαμίσου και περάστε τη γραβάτα γύρω από το λαιμό σας. Μόλις σχηματίσετε τον κόμπο της αρεσκείας σας και κατεβάσετε το κολάρο,  το φαρδύ κομμάτι της γραβάτας πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε μήκος από το στενό και η άκρη του θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται στο μέσο της αγκράφας της ζώνης σας. Εάν δεν το επιτύχετε, είναι προτιμότερο να  λύσετε πάλι τη γραβάτα σας και να ξαναδέσετε τον κόμπο από την αρχή.

Τέλος, όσο επιτυχημένος και αν είναι ο κόμπος της γραβάτας σας, δεν θα έχει ολοκληρωθεί εάν δεν φροντίσετε και τη δημιουργία μιας μικρής πτυχής, μιας λακκουβίτσας ακριβώς κάτω από το κέντρο του κόμπου της γραβάτας. Για να το επιτύχετε αυτό, χρησιμοποιήστε το δείκτη του ενός χεριού σας στο τελικό στάδιο του δεσίματος και δημιουργήστε την πτυχή αυτή, ενώ με το άλλο χέρι σφίγγετε παράλληλα τον κόμπο σας.

Δοκιμάστε τους παρακάτω κόμπους σε μία χειροποίητη γραβάτα EPIC της συλλογής μας και εντυπωσιάστε με το αποτέλεσμα!

 

Κόμπος γραβάτας FOUR-IN-HAND

Είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος και χρήσιμος κόμπος, που οφείλει το όνομά του, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στον ιδιαίτερο τρόπο που έδεναν το λαιμοδέτη τους οι οδηγοί άμαξας με 4 άλογα, τον 19ο αιώνα στην Αγγλία. Ο κόμπος αυτός, που είναι και ο πιο εύκολος στην εκμάθηση, είναι τριγωνικός και ελαφρά ασύμμετρος και έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απαιτεί το λιγότερο μήκος γραβάτας, σε σχέση με τους επόμενους κόμπους. Έτσι συστήνεται ιδιαίτερα για άτομα υψηλά ή με σχετικά μεγάλη κοιλιά. Ταιριάζει με όλα σχεδόν τα είδη γιακάδων και συστήνεται ιδιαίτερα για σπορ καθημερινό ντύσιμο.

 

Κόμπος γραβάτας FOUR-IN-HAND

Ο κόμπος γραβάτας Half WINDSOR

 

Ένας εύκολος κόμπος, που ονομάζεται “μισός”, παρόλο που έχει το 75% του μεγέθους του κανονικού Windsor κόμπου.  Κόμπος συμμετρικός, με όμορφη τριγωνική φόρμα, ταιριάζει με όλους τους γιακάδες, ιδιαίτερα όταν τον δοκιμάσετε με σχετικά στενή γραβάτα.

 

γραβάτας Half WINDSOR

Ο κόμπος γραβάτας Pratt

Ένας κόμπος που επινοήθηκε στην Αμερική το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Σχεδόν συμμετρικός, ταιριάζει σε πολλούς τύπους γιακάδων και χρειάζεται αρκετό διόρθωμα και επεξεργασία, προκειμένου να τελειοποιηθεί, κατά το δέσιμό του. Παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι δένεται με τη ραφή της γραβάτας προς τα έξω.

 

κόμπος γραβάτας Pratt

 

O κόμπος γραβάτας TRINITY

Η παρουσίασή μας αυτή δεν θα μπορούσε να είναι πλήρης εάν δεν περιλάμβανε και έναν δύσκολο, εξεζητημένο και “εξωτικό” κόμπο. Εάν χρειαστεί να εντυπωσιάσετε, χρησιμοποιήστε τον κόμπο αυτό, αφού βέβαια εξασφαλίσετε άπλετο χρόνο πειραματισμού. Ένας σχετικά πρόσφατος κόμπος, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι σχηματίζεται με το στενό μέρος της γραβάτας, ως το ενεργό σε όλα τα στάδια κατασκευής του.

 

κόμπος γραβάτας TRINITY

OFM

How many ways to easily tie the knot of a Tie?

How to

The knot, i.e. the way you choose to present your tie, is a well-dressed man’s personal means of communication and as such requires time commensurate with your level of familiarity. Two Oxford University professors have calculated that there are 85 different ways to tie a tie, but the number of knots that the modern man needs to know and use every day is really limited.

start tying your tie, you must have the shirt on and all of its buttons buttoned all the way up. Lift the shirt collar and wrap the tie around your neck. Once you’ve tied the knot to your liking and lowered the collar, the wide part of the tie should be longer than the narrow part, and the end should ideally be in the middle of your belt buckle. If you do not succeed, it is better to untie your tie again and re-tie the knot from the beginning.

Finally, no matter how successful your tie knot is, it won’t be complete if you don’t also take care to create a small crease, a dimple just below the center of the tie knot. To achieve this, use the index finger of one hand at the final stage of tying and create that fold while simultaneously tightening your knot with the other hand.

Try the following knots on a handmade EPIC tie from our collection and be impressed with the result!

Tie knot FOUR-IN-HAND

It is perhaps the most widespread and useful knot, which owes its name, according to the relevant literature, to the special way 4-horse carriage drivers tied their neckties in the 19th century in England. This knot, which is also the easiest to learn, is triangular and slightly asymmetric and has the added advantage of requiring the least length of tie, compared to the following knots. So it is especially recommended for people who are tall or with a relatively large belly. It matches almost all types of collars and is especially recommended for sporty everyday wear.

Κόμπος γραβάτας FOUR-IN-HAND

Tie knot Half WINDSOR

 

An easy knot, called a “half” even though it is 75% the size of a regular Windsor knot. Symmetrical knot, with a beautiful triangular shape, goes with all collars, especially when you try it with a relatively narrow tie.

γραβάτας Half WINDSOR

Tie knot Pratt

A knot invented in America in the second half of the 20th century. Almost symmetrical, it fits many types of collars and needs a fair amount of correction and processing to perfect it when tying it. It has the peculiarity of being tied with the seam of the tie facing out.

κόμπος γραβάτας Pratt

Tie knot TRINITY

Our presentation would not be complete if it did not include a difficult, sophisticated and “exotic” knot. If you need to impress, use this knot, since of course you will have plenty of time to experiment. A relatively recent knot, it presents the peculiarity of being formed with the narrow part of the tie, as the active one in all stages of its construction.

κόμπος γραβάτας TRINITY