OFM

Πώς να φορέσεις σωστά τα δαχτυλίδια σου Tips and Tricks

How to wear your rings

Ο μέσος

Πρόκειται για το δάχτυλο που συνηθίζει να «στολίζει» πρώτο κάποιος άντρας που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το να φοράει δαχτυλίδια, κάτι που, πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος αποτελεί το πιο μακρύ δάχτυλο στο ανθρώπινο χέρι. Βέβαια, το αν και κατά πόσο ο «στολισμός» του εν λόγω δαχτύλου είναι καλή ιδέα, είναι κάτι που σηκώνει πολλή κουβέντα, αφού ένα ογκώδες δαχτυλίδι εδώ ενδέχεται να καταστήσει πιο δύσκολη τη χρήση του δείκτη σε λεπτές, χειρονακτικές εργασίες.

Σε επίπεδο συμβολισμού και λόγω της θέσης του, ο μέσος σχετίζεται με την ισορροπία, τη συνείδηση, και την τάξη, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον Κρόνο, μέταλλο του οποίου θεωρείται ο μόλυβδος. Ίσως και γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, τα δαχτυλίδια που φοράμε ακόμη και σήμερα στο συγκεκριμένο δάχτυλο είθισται να είναι φτιαγμένα από κάποιο απλό, γκρι μέταλλο ή κράμα, όπως για παράδειγμα, το ατσάλι.

Ο δείκτης

Παρότι στην εποχή μας συνηθίζουμε να κρατάμε τον δείκτη «γυμνό» από πάσης φύσεως κοσμήματα και μπιχλιμπίδια, μιλώντας ιστορικά, ο δείκτης είναι το δάχτυλο εκείνο στο οποίο οι βασιλείς και οι ευγενείς συνήθιζαν να φορούν το δαχτυλίδι με τον θυρεό του Οίκου τους.
Πότε επιτρέπεται να φοράς δαχτυλίδι στο συγκεκριμένο δάχτυλο, ακόμη και αν δεν είσαι γαλαζοαίματος; Απλά και κατανοητά, μόνο στην περίπτωση που το δαχτυλίδι που σκοπεύεις να φορέσεις είναι οικογενειακό κειμήλιο που φέρει τον θυρεό της οικογενείας σου (αν, ενδεικτικά, κατάγεσαι από την Κέρκυρα ή τη Νάξο ξέρεις πολύ καλά για τι ακριβώς μιλάμε) ή αν πρόκειται για κάποιο κομμάτι που υποδηλώνει ότι είσαι μέλος κάποιου οργανισμού ή αδελφότητας.

Τέλος, από αστρολογικής άποψης, ο δείκτης συμβολίζει τη δύναμη, την ισχύ και την εξουσία και σχετίζεται με το Δία, υλικά του οποίου είναι το ξύλο και ο κασσίτερος. Αν πάντως δυσκολεύεσαι να βρεις δαχτυλίδια από αυτά τα υλικά, «δουλίτσα» θα κάνεις και με το ασήμι.

Ο αντίχειρας

Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, ένα δαχτυλίδι στον αντίχειρα συμβολίζει τον πλούτο ή την ισχύ εκείνου που το φορά. Ωστόσο, επειδή ο αντίχειρας είναι το δάχτυλο εκείνο που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χειρονομίες που φανερώνουν φιλικότητα ή χαλαρή διάθεση προς εκείνον στον οποίο τις απευθύνουμε (σκέψου, ενδεικτικά, αυτό που οι αγγλοσάξονες αποκαλούν “Thumbs up”, το πώς, δηλαδή, ανασηκώνουμε τους αντίχειρες των χεριών μας προκειμένου να συγχαρούμε κάποιον), καλό είναι το δαχτυλίδι που θα επιλέξεις να είναι καλόγουστο, σε κάποιο απλό σχέδιο και, κυρίως, να μην δείχνει υπερβολικά φανταχτερό ή ακριβό.

Τέλος, μην ξεχνάς ότι ένα δαχτυλίδι φορεμένο στον αντίχειρα του κυρίαρχου χεριού φανερώνει έναν άνθρωπο απόλυτα αποφασισμένο, με ιδιαίτερα δυναμική προσωπικότητα.

OFM

How to wear your rings correctly Tips and Tricks

How to wear your rings

The average

This is the finger that a man who is not very familiar with wearing rings usually “decorates” first, which is probably due to the fact that the middle finger is the longest finger on the human hand. Of course, whether or not it’s a good idea to “adorn” said finger is up for debate, since a bulky ring here might make it more difficult to use the index finger for delicate, manual tasks.

Symbolically and because of its position, the middle is related to balance, consciousness, and order, which are directly related to Saturn, whose metal is considered to be lead. Perhaps for this reason, then, the rings that we still wear on this particular finger are usually made of some plain, gray metal or alloy, such as steel.

How to wear your rings

The index

Although nowadays we tend to keep the index finger “bare” of all kinds of jewelry and trinkets, historically speaking, the index finger is the finger on which royalty and nobles used to wear the coat of arms ring of their House. When is it okay to wear a ring on that finger, even if you’re not blue-blooded? Simple and understandable, only if the ring you intend to wear is a family heirloom bearing your family’s coat of arms (if, for example, you come from Corfu or Naxos, you know very well what we are talking about) or if it is a piece which indicates that you are a member of an organization or fraternity.

Finally, from an astrological point of view, the pointer symbolizes strength, power and authority and is associated with Jupiter, whose materials are wood and tin. However, if you find it difficult to find rings made of these materials, you will also “work” with silver.

The thumb

In most places of the world, a thumb ring symbolizes the wealth or power of the wearer. However, because the thumb is the finger that we use to make gestures that show friendliness or a relaxed mood towards the one to whom we direct them (think, for example, what the Anglo-Saxons call “Thumbs up”, how we raise the thumbs of our hands in order to congratulate someone), it is good that the ring you choose is tasteful, in a simple design and, above all, does not look too fancy or expensive.

Finally, don’t forget that a ring worn on the thumb of the dominant hand shows a person absolutely determined, with a particularly dynamic personality.